Onder Stephanie's Paraplu
uw kind zijn/haar tweede thuis

Welkom

  

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Gastouderopvang Onder Stephanie s Paraplu

page1image1652112

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Stephanie Bastiaannet-Westendorp eigenaresse van Gastouderopvang Onder Stephanie’s Paraplu.

Persoonsgegevens
Waarom ik jouw gegevens bewaar: Is zodat ik contact met je kan opnemen of dat ik de zorg van je kind goed kan waarborgen door alle gegevens bij de hand te hebben. En niet te vergeten om bij wet te voldoen aan alle eisen die gesteld zijn voor de kinderopvang en/of bedrijven. Hierbij kun je denken aan gegevens voor een goede boekhouding zoals contracten en dergelijke.

Via mijn website kun je mij benaderen de gegevens die ik dan ontvang zijn de gegevens die jij mij verstrekt. Ik heb niet de intentie deze gegevens te bewaren deze zullen veelal in mijn e-mail box binnen komen en achter een wachtwoord zitten.

In de opvang werk ik met documenten zoals contracten, toestemmingsformulieren en een formulier met persoonsgegevens.
Op deze documenten staan verwerkt: jou voor en achternaam, die van je kind, je adres, telefoonnummer, e-mailadres, noodnummers, bsn nummer, geboortedatum van je kind en belangrijke medische gegevens van je kind.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je ja zeggen om een overeenkomst met mij aan te gaan. Dan vraag ik je om de eerder genoemde formulieren in te vullen. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij het gastouderbureau (welke wettelijk verplicht is voor het recht op kinderopvangtoeslag) of in de veilige met wachtwoord beschermde omgeving van de opvangapp. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat alleen met het gastouderbureau, de gastoudercentrale en uiteraard alleen met jouw toestemming of in uitzonderlijk gevallen zoals een calamiteit ten tijde van mijn opvang of een calamiteit met jouw kind.


Foto’s
Foto’s worden gedeeld mits daar toestemming voor gegeven is in een vrijwaring voor publicatie. Op mijn website zullen deze foto’s met gezichtsherkenning zonder naam en woonplaats zijn, via mijn social media accounts zullen kinderen zoveel mogelijk onherkenbaar in beeld gebracht worden.


Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Alles op mijn internet accounts, de opvangapp, laptop of telefoon is beveiligd via een persoonlijk wachtwoord. Alles wat we via Telefoon, WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn Website www.onderstephaniesparaplu.nl is ter informatie, de foto’s die ik daar gebruik zijn toestemming voor gegeven via een publicatie verklaring. Ik heb daar informatie staan die een beeld kunnen geven van hoe veilig de opvang is Onder mijn Paraplu.

Niet digitale gegevens
De niet digitale gegevens zijn de formulieren die jij voor het goed verlopen van mijn opvang hebt ingevuld. Middels het ondertekenen van documenten en ondertekenen van dit privacy statement heb je toestemming gegeven dat ik deze in mijn opvangmap mag bewaren welke toegankelijk is voor mij en/of mijn achterwacht. Deze zal dus op een te grijpen plaats staan, wel zijn er met huisgenoten duidelijke afspraken over dat dit een map is die alleen voor mij en/of mijn bedrijf zijn. Dit zodat ik te allen tijde kan zorgen dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Cookies
Voor zover mij bekent is slaat mijn website geen cookies op. Als dit al gebeurd zal dit door mijn website host zijn en niet door mij.


Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Omdat ik al genoeg te bewaren heb zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst en bewaar ik de gegevens 10 jaar naar afsluiting van het boekjaar. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.


Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele beroepshouding. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken. Ik wil je er voor de zekerheid op wijzen dat je demogelijkheid hebt als er echt iets fout gaat om een klacht in de dienen bij de nationale toezichthouder autoriteit persoonsgegevens. Dit zou dan

kunnen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons